VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Čl. [-] Koupě Notifikačního tarifu

 1. Klientem se pro účely tohoto článku Podmínek rozumí osoba, která již uzavřela nebo, která má v úmyslu uzavřít s podnikající fyzickou osobou Tomášem Bartkem zapsanou v živnostenském rejstříku, se sídlem Františka Hajdy 1235/20, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, IČ: 754 83 475 („Crypolink“) smlouvu o koupi notifikačního tarifu podle náležitostí stanovených v tomto článku.
 2. Pro přistoupení ke koupi je nutné, aby si Klient založil uživatelský účet na webové stránce crypolink.com („Webová stránka“). Po založení účtu na Webové stránce lze přistoupit k procesu koupě.
 3. Crypolink nabízí svým Klientům ke koupi speciální notifikační tarify, jejichž aktuální nabídku včetně jejich konečné ceny naleznete na Webové stránce zde („Notifikační tarif“).
 4. Klient si na Webové stránce nejprve zvolí jím preferovaný Notifikační tarif (Free, Light, Active nebo Business), který si přeje objednat.
  1. Notifikační tarif Free není zpoplatněn a při jeho výběru Klient nehradí měsíčně žádnou částku.
  2. Jednorázový notifikační tarif dle volby Klienta je zpoplatněn, ale neprobíhá u něj automatické obnovování každý kalendářní měsíc.
 • V případě výběru Notifikačních tarifů Light, Active nebo Business bude Klientovi automaticky strhávána příslušná částka na začátku každého kalendářního měsíce. Platby za Notifikační tarify se řídí dle ceníku na Webové stránce.
 1. Klient má právo objednaný Notifikační tarif kdykoli zrušit v nastavení svého profilu kliknutím na tlačítko „Ukončit plán“. V případě zrušení se automatické měsíční strhávání příslušné částky ruší k nejbližšímu datu obnovení.
 1. Konkrétní služby zahrnuté v každém Notifikačním tarifu jsou popsány na Webové stránce a zobrazí se Klientovi před jeho závazným objednáním.
 2. Provedením první platby (u Notifikačního tarifu Free kliknutím na tlačítko „Vybrat“) je uzavřena kupní smlouva mezi Crypolink a Klientem, jejímž předmětem koupě je Klientem vybraný Notifikační balíček.
 3. Uhrazení kupní ceny Notifikačních balíčků Light, Active a Business je umožněno pouze bezhotovostním způsobem, a to online platební kartou přes systém GoPay.
 4. Smlouva o koupi Notifikačního balíčku je uzavírána na dobu neurčitou a Klient ji může kdykoli jednostranně vypovědět podáním Pokynu podle odst. 4 bodu III. tohoto článku.

 

xxx

Přihlášení